Stowarzyszenie Młodzieży Kreatywni w Działaniu

Drukuj

Prezes Zarządu – Anita Ryba

Z-ca Prezesa Zarządu – Joanna Stolarz

Adres: ul. Tarnobrzeska 3, 37-433 Bojanów

NIP 8652533761, REGON 180575873

Data założenia: 22.04.2010 r.

Numer Konta Bankowego: 36 9430 1016 2003 0274 2000 0001

logo

Założenia statutowe:

Rozwój potencjału ludzkiego wśród różnych grup społecznych, poprzez prowadzenie działań w zakresie zwiększania aktywności obywatelskiej  i potrzeby podnoszenia poziomu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.