Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Perły Łęgu"

Drukuj

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Perły Łęgu"

ul.Kolbuszowska 11, 37-433 Bojanów

Prezes Zarządu: Monika Kolańska

Data wpisu do rejestru: 27.02.2008 r.