Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bojanów "Edukacja i Rozwój"

Drukuj

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bojanów "Edukacja i Rozwój"
ul.Parkowa 5, 37-433 Bojanów
Prezes Zarządu-Grzegorz Janiec
http://www.eir.org.pl/
Data wpisu do rejestru: 16.03.2004 r.