Komisja Rewizyjna

Drukuj
KOMISJA REWIZYJNA

*kontrola działalności Wójta,
*występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy,
*kontrola działalności jednostek organizacyjnych Rady Gminy,
*kontrola działalności jednostek pomocniczych gminy,
*wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

CZŁONKOWIE KOMISJI
Jan Puzio  
Krzysztof Bednarczyk  
Józef Grabiec 
 
Mieczysław Sasiela  
Jerzy Pasek  
Łukasz Szczęch