Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie

Drukuj

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJANOWIE
ul. Tarnobrzeska 3
37 - 433 Bojanów
tel./fax (015) 87 08 321
NIP 865-22-40-987 

GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10.00 - 17.00
SOBOTA 10.00 - 15.00

Sieć bibliotek gminy Bojanów składa się z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z wydzielonym Oddziałem dla Dzieci i czterech filii: w Gwoźdźcu, Maziarni, Przyszowie i Stanach.Biblioteki usytuowane są w miejscowościach o największej liczbie ludności i w najdalej wysuniętych punktach terenu gminy, co ułatwia dostęp do ich zasobów i usług, pozwala efektywnie wykorzystywać księgozbiory w celu zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych, uczestniczyć w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Jako instytucje publiczne działające w społeczeństwie i służące jego członkom, są dostępne dla wszystkich, bez względu na wiek, zawód, wykształcenie, pochodzenie, płeć, status społeczny lub osobiste umiejętności i zdolności.Główne zadania bibliotek to: gromadzenie zbiorów, ich opracowywanie, udostępnianie, upowszechnianie, przechowywanie i konserwacja oraz prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalno - oświatowej.