Rekonstrukcja bitwy pod Isaszeg 2012

Drukuj

Corocznie od kilkunastu lat władze i mieszkańcy Isaszeg organizują Dni Historyczne na pamiątkę zwycięskiej bitwy z Austriakami o wolność Węgier, w której uczestniczył Polski legion dowodzony przez generała Józefa Wysockiego.

Tegoroczne uroczystości odbyły się w przeddzień Świąt Wielkanocnych. W imieniu gminy Bojanów w wydarzeniu udział wzięli wójt Sławomir Serafin oraz zastępca wójta Zofia Kruk.

Nasze władze złożyły wieńce przy tablicach na budynku Urzędu Gminy oraz znajdującej się na ścianie kościoła reformowanego, pamiątkowego kościoła „węgierskich dążeń wolnościowych". Obydwie tablice podarowane były przez Rząd Polski. Wieńce złożono również przy Muzeum Narodowym oraz pod pomnikiem Nieznanego Polskiego Kapitana na wzgórzu, gdzie miała miejsce słynna bitwa.

Przedstawiciele naszej gminy wzięli udział w rekonstrukcji walk, w których uczestniczyli również członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego, spotkali się z burmistrzem Miklósem Hatvani, byłym konsulem Węgier w Polsce Sandorem Durr oraz z przedstawicielami Ambasady RP w Budapeszcie.

Bitwa pod Isaszeg

6 kwietnia 1849 roku miała miejsce zwycięska bitwa wiosennej kampanii narodowo – wyzwoleńczego powstania węgierskiego Wiosny Ludów, które miało doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania austriackiego. W bitwie tej wziął również udział Legion Polski pod dowództwem gen. Józefa Wysockiego.

 Wydarzenie to przypomina tablica na ścianie kościoła reformowanego, na której napisano: „W okresie walki o wolność narodu węgierskiego 6 kwietnia 1849 pod dowództwem Józefa Wysockiego Legion Polski bronił placówki węgierskiej artylerii aż do zwycięskiego ukończenia walki. Ku pamięci polskich bohaterów poległych w bitwie pod Isaszeg"

Kolejna tablica w imieniu mieszkańców miasta Isaszeg została umieszczona w 1972 roku na budynku Urzędu Gminy, poświęcona Polakom walczącym w czasie Wiosny Ludów. Napis po węgiersku głosił: „Ku pamięci bohaterskiego legionu polskiego dowodzonego przez Józefa Wysockiego walczącego ramię w ramię z węgierskimi honwedami w zwycięskiej bitwie pod Isaszeg 6 kwietnia 1849 roku"

Do polskich pamiątek w Isaszeg zaliczyć należy również popiersie Wysockiego postawione z inicjatywy Koła Przyjaciół Muzeum Isaszeg oraz Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema, umieszczone w ogrodzie Muzeum Narodowego.

Z kolei w lesie pod Isaszeg blisko grobów honwedów znajduje się grób „Nieznanego polskiego Kapitana". Z okazji Dni historii Polsko – Węgierskiej postawiono tam obelisk. Umieszczony na nim napis to: „Tu leży nieznany polski kapitan, poległy w walkach Wiosny Ludów"

W każdą rocznicę od kilkunastu lat składane są kwiaty przy pomniku Józefa Wysockiego i Legionu polskiego oraz na grobie Nieznanego polskiego kapitana. W uroczystości uczestniczą delegacje Ambasady Polskiej, Samorządu Mniejszości Polskiej, Polskiego Stowarzyszenia kulturalnego im. Józefa Bema, Instytutu Kultury Polskiej, Przedstawiciele Miast Partnerskich oraz wielu innych gości i mieszkańców Isaszeg.

Wspomnienie o pobycie Legionów Polskich na ziemiach Węgierskich jest godnie zachowane i pielęgnowane prze władze i mieszkańców Isaszeg.