Akt wzajemnej współpracy gminy Bojanów i Isaszeg

Drukuj

Gmina Bojanów oraz Gmina Isaszeg z Węgier w dniu 31 sierpnia 2007 roku zawarły umowę o współpracy. Dokument został podpisany podczas wizyty w Isaszeg wójta Sławomira Serafina oraz zastępcy wójta Zofii Kruk, przybyłych na zaproszenie burmistrza miasta Isaszeg Miklósa Hatvaniego. Idea gminnej współpracy odpowiadała również mieszkańcom oraz młodzieży obu partnerskich miast, którzy wyrazili wolę w nawiązywaniu bliższych kontaktów i przyjaźni. W akcie wzajemnej współpracy przedstawiciele obu miast zobowiązali się do dokonywania wymiany zarówno wiedzy jak i doświadczeń, oraz w miarę możliwości rozwijania współpracy na poziomie kulturalnym, oświatowym, religijnym, gospodarczym, sportowym i turystycznym.Realizacja założeń stanowi dla obu stron główny cel ich wzajemnej współpracy, co zostało uwiecznione podpisami. 

I-sza wizyta_2007_rok

I wizyta w Isaszeg 2007 rok

akt wspolpracy

Akt wzajemnej współpracy