Artykuły

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Drukuj

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy Bojanów

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /1w482ydoeq/skrytka

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP >>>link tutaj<<<

 W celu korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy posiadać konto. 

Założyć je można >>> tutaj <<< 

Metoda dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2.    Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul.  Parkowa 5 w Bojanowie na następujących nośnikach danych:

a.    Dyskietka 1,44 MB
b.    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c.    Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczeniu Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Hades-Bes
2.    Akceptowane formaty załączników to:

a.    DOC, RTF
b.    XLS
c.    CSV
d.    TXT
e.    GIF, TIF, BMP, JPG
f.    PDF
g.    ZIP

3.    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.