Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 3 Sierpnia 2021    |    Imieniny: Lidia, Augustyn, Nikodem
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Archiwum Aktualności Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała budżet za 2013 rok
 
 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała budżet za 2013 rok

W dniu 22 maja w Urzędzie Gminy Bojanów odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Główną tematyką obrad komisji było wykonanie budżetu gminy za 2013 rok. W ramach przyjętego porządku obrad Pani Skarbnik przedstawiła członkom komisji sprawozdanie finansowe obejmujące:

  1. bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
  2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
  3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
  4. łączne zestawienie  zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z  zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Komisja jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i nie zgłosiła żadnych uwag w tym zakresie. Komisja po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdziła, że ustalony wynik finansowy w kwocie  7.290.138,73 zł, jest zgodny z wykazanymi kosztami i przychodami w rachunku zysków i strat, a kwota funduszu  jednostek 74.792.014,42 zł jest zgodna  z   zestawieniem zmian funduszu jednostki. Kolejnym punktem obrad było omówienie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka poinformowała, że planowane dochody na rok 2013 wynosiły 24.369.534,00 zł a wykonane zostały w wysokości 24.124,153.55 zł, co stanowi 98,99 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 3.692.945,00 zł zostały wykonane w 102,55%  i wynoszą 3.786.973,47 zł. Oprócz uzyskanych dochodów własnych częścią składową budżetu była subwencja ogólna w kwocie 12.444.272,00 zł w tym:

  • część oświatowa subwencji ogólnej – 6.413,864,00 zł,
  • część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.707.879,00 zł,
  • cześć równoważąca subwencji ogólnej – 322.529,00 zł.

W skład budżetu gminy oprócz subwencji wchodziły dotacje oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin których łączna kwota w 2013 roku wynosiła 7.892.908.08 zł Natomiast planowane wydatki wynosiły 25.578.972,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 21.487.490,03 zł, co stanowi 84,00 % planu. Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka szczegółowo przedstawiła wydatki bieżące w poszczególnych działach budżetowych. Planowane wydatki bieżące w kwocie 19.446.950,00 zł zostały wykonane w wysokości 18.579,438,57 zł.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok łącznie z opinią RIO o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia gminy  w wyniku jawnego głosowania wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Następnie Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok.

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor