Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r

Drukuj

Zarządzenie nr 13/2019
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./ oraz §1 uchwały Nr XXIX/259/2014 Rady Gminy Bojanów z dn. 17.10.2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw oraz uchwały nr III/29/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectw i uchwały nr III/30/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectw zarządzam:

§1

Wskazać osoby wchodzące w skład każdej obwodowej komisji wyborczej spośród pracowników samorządowych gminy:
1) dla Obwodowej Komisji Wyborczej w sołectwie Przyszów – Elżbieta Pakuła;
2) dla Obwodowej Komisji Wyborczej w sołectwie Burdze - Janusz Żołyniak;
3) dla Obwodowej Komisji Wyborczej w sołectwie Ruda – Krzysztof Kruk.

§2

Wskazać osoby wchodzące w skład każdej obwodowej komisji wyborczej będące uzupełnieniem składu komisji:
1) dla Obwodowej Komisji Wyborczej w sołectwie Przyszów – Pani Ewa Bednarz;
2) dla Obwodowej Komisji Wyborczej w sołectwie Burdze –Barbara Burdzy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarzadzenie Nr 13/2019.pdf