Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bojanowie z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów w wyborach zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r.

Drukuj

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Bojanowie
z dnia 12 lutego 2019 r.
o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów w wyborach zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Bojanowie podaje do wiadomości informację o kandydatach na sołtysów:

SOŁECTWO RUDA

1.    ADAMUS Stanisław Dariusz  - zgłoszony przez KW NASZE SOŁECTWO

2.    BAJEK Wiesław Tadeusz - zgłoszony przez KW WSPÓLNIE DLA RUDY

SOŁECTWO PRZYSZÓW

1.    TONDERYS Teresa  - zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZOWA

SOŁECTWO BURDZE

1.    BAŁKA Wiesław Jan - zgłoszony przez KWW WSPÓLNE DOBRO MIESZKAŃCÓW

    Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Bojanowie
Agnieszka Kobylarz