Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bojanowie z dnia 12 lutego 2019 r. o zasadach wyborów Sołtysów w Sołectwach Przyszów, Burdze oraz Ruda zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r.

Drukuj

Informacja
Gminnej Komisji Wyborczej w Bojanowie
z dnia 12 lutego 2019 r.

o zasadach wyborów  Sołtysów w Sołectwach Przyszów, Burdze oraz Ruda zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 r.

Bezpośrednie wybory sołtysów w sołectwach Przyszów, Burdze oraz Ruda zostały wyznaczone na niedzielę dnia 17 lutego 2019 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 8.00-16.00 w lokalach stanowiących siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Nazwa sołectwa Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Sołectwo Przyszów

Dom Kultury

Przyszów, ul. Jana Pawła II 47

Sołectwo Ruda

Świetlica Wiejska

Ruda, ul. Spacerowa 27

Sołectwo Burdze

Remiza OSP

Burdze, ul. Wspólna 80

W dniu głosowania należy zgłosić się do lokalu z dowodem osobistym, pobrać kartę do głosowania, potwierdzić pisemnie jej odbiór oraz oddać głos stawiając znak X w kratce obok nazwiska wybranego kandydata.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Bojanowie
Agnieszka Kobylarz