Urząd Stanu Cywilnego

Drukuj

URZĄD  STANU  CYWILNEGO
Adres:
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
Siedziba: budynek Urzędu Gminy
Tel. (015)8708326 wew.23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek  7:30 – 15:30

Urząd Stanu Cywilnego działa na podstawie:
-ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze  zm.)
-ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze zm)
-ustawy z dnia 25 lutego 1964 r - Kodeks rodziny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2012 r. ,poz. 788 ze zm.)
-ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - O opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz 1282 ze zm.)
-ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska - (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)


Podstawowe zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

1/ rejestracja urodzeń:
- sporządzenie aktu urodzenia,
- odtworzenie aktu urodzenia,
- wpisywanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą,
2/ rejestracja małżeństw:
- małżeństwa cywilnoprawne,
- małżeństwa wyznaniowe ze skutkiem c cywilnoprawnym,
- odtwarzanie aktu małżeństwa,
- wpisywanie akty małżeństwa sporządzonego za granicą,
3/  rejestracja zgonów:
- sporządzenie aktu zgonu,
- wpisywanie aktu sporządzonego za granicą,
4/ wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego,
5/ wydawanie zaświadczeń z zakresu zadań USC,
6/ prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
7/ zmiana imion, nazwisk, uznania dziecka,
8/ przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o uznaniu dziecka,
9/ przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Ponadto w Urzędzie Stanu Cywilnego realizowane są zadania z zakresu

Działalności Urzędu Gminy  takie jak:
- zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
- w zakresie poboru: prowadzenie spraw wojskowych( rejestracja przedpoborowych,odroczenia, zwolnienia z odbywania zasadniczej służby wojskowej, załatwianie wniosków wniosków uznawanie poborowego lub żołnierza za jedynego żywiciela rodziny i wniosków wniosków wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe