Referat Organizacyjny

Drukuj

Kierownik Referatu Organizacyjnego stanowisko ds. zamówień publicznych, koordynowania projektów z funduszy pomocowych
Agnieszka Kobylarz
Pokój nr 14
tel 15 8708326 wew. 12 
 
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów, i obsługi sekretariatu

Elżbieta Pakuła
Sekretariat
tel 15 8708326
fax 15 8708326 wew. 40

Stanowisko ds. kadr, obronnych, zarządzania kryzysowego oraz działalności gospodarczej

Małgorzata Nowogrodzka
Pokój nr 10
tel 15 8708326 wew. 32


Stanowisko ds. archiwum, profilaktyki, sportu i danych osobowych

Joanna Karbarz-Górka
Pokój nr 10
tel 15 8708326 wew. 32