"Program Azotanowy"

Drukuj

logo stacjiRealizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r,. poz. 1259), a dotyczący prowadzenia działalności informacyjnej obejmującej realizowane przez okręgowe stacje chemiczno - rolnicze zadania uprzejmie informuje, że na stronie www.schr.gov.pl został zamieszczony materiał pn. "Program azotanowy", zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w związku  z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w ww. zakresie.

Jednocześnie potwierdzam, że w przypadku zainteresowania z Państwa strony oraz rolników przedmiotową problematyką, istnieje możliwość organizacji spotkania informacyjnego z zainteresowanymi osobami. Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji w ww. zakresie jest Pan Stanisław Cabaj - Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa - tel. 41 361 02 25 wew. 32.

Dyrektor
mgr Kararzyna Sowa-Cichocka