Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 18 Luty 2020    |    Imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Rolnictwo i leśnictwo Informacja o realizacji przez ARiMR pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę oraz dla producentów czarnej porzeczki
 
 

Informacja o realizacji przez ARiMR pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę oraz dla producentów czarnej porzeczki

E-mail Drukuj

Informacja o realizacji przez ARiMR pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę oraz dla producentów czarnej porzeczki

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 25.08.br. został przyjęty pakiet pomocowy dla osób poszkodowanych przez tegoroczną klęskę suszy. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym pakiecie Agencja będzie udzielać pomocy w następujących formach:

1. Jednorazowa pomoc klęskowa

Warunki stosowania pomocy:
1) Straty w gospodarstwie > 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat - pomoc publiczna (bez limitu de minimis).
2) Maksymalna wysokość pomocy - 15 tys. euro dla jednego beneficjenta.
3) Stawki pomocy dla ubezpieczonych producentów rolnych:
• dla sadów i krzewów owocowych – 800 zł/ha zniszczonej uprawy,
• dla pozostałych upraw – 400 zł/ ha zniszczonej uprawy.
4) Dla nieubezpieczonych ww. pomoc pomniejszana jest o 50%.
5) Budżet programu 450 mln zł.

Uwaga: Rada Ministrów zrezygnowała z udzielania pomocy dla gospodarstw rolnych, w których straty były poniżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat – (pomoc miała być udzielana w ramach pomocy de minimis) oraz zniosła ograniczenie co najmniej 70% strat w danej uprawie, uprawniające do otrzymania pomocy.

Warunki uruchomienia pomocy:
1) Przyjęcie uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy – termin do końca tego tygodnia..
2) Zgłoszenie programu do Komisji Europejskiej.
3) Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. – eliminacja zapisów dot. pomocy de minimis oraz progu 70% - opisane powyżej.
4) Ogłoszenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o terminie przyjmowania przez Agencję wniosków oraz o stawce pomocy na 1 ha zniszczonej uprawy.

Wnioski o pomoc wraz z protokołem z szacowania strat będzie można składać do biur powiatowych ARiMR. od dnia ogłoszenia przez MRiRW stosownego terminu do dnia 30 września br. Agencja przygotowana jest na składanie wniosków.

2. Kredyty preferencyjne klęskowe

Kredyt obrotowy (K02) - na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).
Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:
 w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości równowartości 15 000 euro), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat;
 poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami;

 Agencja posiada środki finansowej na udzielanie kredytów klęskowych. Zaplanowano na 2015 r. akcję kredytową dla kredytów klęskowych w wysokości 1 mld zł . Obecnie Banki udzieliły 581 kredytów na kwotę 31,3 mln zł.
Kwota kredytu dla gospodarstw rolnych wynosi maksymalnie 5 mln zł. Wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany. Okres kredytowania pozostaje do uzgodnienia z bankiem, z tym, że Agencja może stosować dopłaty nie dłużej niż przez 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód. Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę wynosi obecnie:
• 1,74% - 2,09%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk,
• 2,61% - 3,1350% przy braku ww. ubezpieczenia.

Aby otrzymać kredyt klęskowy producent rolny powinien złożyć wniosek o kredyt w banku współpracującym z Agencją wraz z protokołem z oszacowania strat. (Agencja współpracuje z 7 bankami – BGŻ Paribas, SGB - oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze, BPS oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze, Pekao S.A., BZ WBK, Reiffeisen Bank, Krakowski Bank Spółdzielczy).

Udogodnienia w spłacie kredytów preferencyjnych
Tegoroczna susza może przyczynić się również do powstania trudności ze spłatą zaciągniętych w poprzednich latach preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. Dlatego też w takich sytuacjach proponujemy rozwiązania takie jak:
• prolongata spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
• wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony
w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i nie zostanie przekroczony maksymalny okres kredytowania właściwy dla danej linii kredytowej,
• wydłużenie okresu kredytowania o dodatkowe trzy lata poza okres maksymalny (w zależności od linii kredytowej - do 11 lub do 18 lat), przy czym kwota dopłat może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia właściwej w danym przypadku łącznej wysokości pomocy.

Osoby zainteresowane ww. prolongatą lub wydłużeniem spłaty kredytu powinny wystąpić
z wnioskiem w tej sprawie bezpośrednio do banku, w którym zaciągnęły kredyt.

Pomoc dla producentów porzeczki czarnej

W dniu 25.08.br. na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 25.08.2015 r., została przyjęta nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadzająca pomoc dla producentów czarnej porzeczki w związku z niska ceną skupu tego owocu w 2015 r.

Pomoc będzie wynosiła 600 zł/ ha uprawy porzeczki czarnej i będzie udzielana w formie pomocy de minimis, gdzie ograniczenie pomocy wynosi 15 tys. euro na 3 lata. Wnioski o pomoc będzie można składać do właściwego biura powiatowego Agencji do 30 września br. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków będzie zgodny z terminem ogłoszenia nowelizacji ww. rozporządzenia.  Budżet pomocy – 21,6 mln zł.

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor