Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 17 Luty 2019    |    Imieniny: Konstancja, Maksym, Bernadeta
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Rewitalizacja Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Bojanów
 
 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Bojanów

E-mail Drukuj

Gmina Bojanów przystąpiła do opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów”.

Program rewitalizacji - oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru. 

 Program będzie miał charakter partycypacyjny, co oznacza, że mieszkańcy gminy będą angażowani do prac nad dokumentem poprzez udział w warsztatach, konsultacjach, czy w zgłaszaniu wniosków projektowych. Obecnie trwają prace nad diagnozą – opisem sytuacji w gminie pod względem zdiagnozowania problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych. Poniżej przedstawiamy podstawowe definicje dotyczące rewitalizacji:

Co to jest „Rewitalizacja”?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Kto skorzysta z rewitalizacji?:

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na obszarze gminy
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Co to jest „Obszar zdegradowany”?:

Obszar Gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto musi występować na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

 • gospodarczych: w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości
 • środowiskowych: w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia
 • przestrzenno – funkcjonalnych: w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego
 • technicznych: w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych

Co to jest „Obszar rewitalizacji”?:

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się przeprowadzić rewitalizację. Nie może on obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor