Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stanach

Drukuj

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Stany ul. Łęgowa 1, 37-433 Bojanów, PSZOK przyjmuje odpady: wtorek godz 7.30-15.30, czwartek godz 7.30 - 15.30