Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 20 Marzec 2019    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Obwieszczenia
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV Olendry-Nowa Dęba odgałęzienie od słupa nr 357/6 do ST Stany 1 na linię kablową” na działkach: nr ewid.3481/7, 3481/13, 3501, 3502/1, 3503/1, 3502/2, 3500, 34

E-mail Drukuj

Bojanów, 2016.12.09.                    

IMG.II.6730.64.2016

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego: 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu administracyjnego

E-mail Drukuj

Bojanów, 2016.10.18.

IMG.II.6730.59.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego: „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie” na działkach nr ewid.2174, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173/1, 2173/2, 2217/1, 2217/2, 2218, 2227, 2149/1, 2226 położonych w obrębie ewidencyjnym 8-Przyszów, gmina Bojanów, powiat stalowowolski. Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski w terminie 7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów

E-mail Drukuj

Bojanów, dnia 06.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOJANÓW

o przystąpieniu do sporządzenia 

 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bojanów uchwały Nr IX/54/2015 z dnia 29 października 2015r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów, obejmującej obszar położony w miejscowości Stany.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia

E-mail Drukuj

                          Bojanów, dnia 06.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOJANÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bojanów uchwały: Nr IX/55/2015  z dnia 29 października 2015r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia, obejmującego obszar położony w miejscowości Stany.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych (opcjonalnie z garażem) i czterech budynków gospodarczych (opcjonalnie: gospodarczo - garażowych lub garażowych), z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na działkach nr ew.

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych (opcjonalnie z garażem) i czterech budynków gospodarczych (opcjonalnie: gospodarczo - garażowych lub garażowych), z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na działkach nr ew. 3370/3 i 3369 w miejscowości Bojanów, Gminy Bojanów"

Obwieszczenie.pdf

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

E-mail Drukuj

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 19 sierpnia 2016 r. nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 rozwój edukacji przedszkolnej, złożona została 1 oferta spełniająca wymogi formalne. W trakcie oceny merytorycznej oferta złożona przez HCP Consulting Hubert Czub uzyskała 172 punkty i tym samym partnerem Gminy Bojanów do przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP 2014-2020 zostaje firma HCP Consulting Hubert Czub.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działkach 4402/4 i 4402/2 w miejscowości Stany” na działkach nr ewid.4403/3, 4402/3,

E-mail Drukuj

IMG.II.6730.41.2016

Bojanów 15.09.2016 rok

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów polegające na realizacji i eksploatacji stacji paliw wraz z myjnią realizowanego na działkach ew. nr 3518/2, 3517/1 i 3517/2 w miejscowości Stany, gmina Bojanów

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów polegające na realizacji i eksploatacji stacji paliw wraz z myjnią realizowaną na działkach ew. nr 3518/2, 3517/1 i 3517/2 w miejscowości Stany, gmina Bojanów

Obwieszczenie.pdf

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

E-mail Drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Wyniki konkursu.pdf

Czytaj więcej...

Strona 10 z 35

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor