Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 22 Sierpnia 2018    |    Imieniny: Maria, Cezary, Tymoteusz
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Obwieszczenia
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie"

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie"

 Obwieszczenie 85.pdf

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie"

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie"

Obwieszczenie.pdf

Czytaj więcej...

Wyniki ogłoszonego naboru PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16

E-mail Drukuj

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 maja 2016 r. wyniki ogłoszonego naboru PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 13 maja 2016 r.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

E-mail Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.11, ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie ( Dz.U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Bojanów  Nr IX/52/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018.

WÓJT GMINY BOJANÓW

OGŁASZA otwarty konkurs ofert na  wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY-STW6001-A wraz z wewnętrzną linia zasilającą WLZ i zjazdem indywidualnym z drogi publicznej” na działce nr ewid. 2164

E-mail Drukuj

Bojanów, dnia 2016.04.20.          

         IMG.II.6730.54.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst jednolity  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że zostało  wznowione postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego: pod nazwą: 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie zagospodarowania starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie zagospodarowania starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie

Obwieszczenie.pdf

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

E-mail Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 ze zm.) ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie"

E-mail Drukuj

Wójt Gminy Bojanów informuje o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie starego koryta na rzece Łęg w Przyszowie"

Obwieszczenie.pdf

Czytaj więcej...

Strona 9 z 32

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor