Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 22 Sierpnia 2018    |    Imieniny: Maria, Cezary, Tymoteusz
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Obwieszczenia
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV Olendry-Nowa Dęba odgałęzienie od słupa nr 357/6 do ST Stany 1 na linię kablową” na działkach: nr ewid.3481/7, 3481/13, 3501, 3502/1, 3503/1, 3502/2, 3500, 34

E-mail Drukuj

Bojanów, 2016.12.09.                    

IMG.II.6730.64.2016

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego: 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu administracyjnego

E-mail Drukuj

Bojanów, 2016.10.18.

IMG.II.6730.59.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego: „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie” na działkach nr ewid.2174, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173/1, 2173/2, 2217/1, 2217/2, 2218, 2227, 2149/1, 2226 położonych w obrębie ewidencyjnym 8-Przyszów, gmina Bojanów, powiat stalowowolski. Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski w terminie 7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów

E-mail Drukuj

Bojanów, dnia 06.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOJANÓW

o przystąpieniu do sporządzenia 

 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bojanów uchwały Nr IX/54/2015 z dnia 29 października 2015r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów, obejmującej obszar położony w miejscowości Stany.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia

E-mail Drukuj

                          Bojanów, dnia 06.10.2016r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOJANÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bojanów uchwały: Nr IX/55/2015  z dnia 29 października 2015r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia, obejmującego obszar położony w miejscowości Stany.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych (opcjonalnie z garażem) i czterech budynków gospodarczych (opcjonalnie: gospodarczo - garażowych lub garażowych), z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na działkach nr ew.

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych (opcjonalnie z garażem) i czterech budynków gospodarczych (opcjonalnie: gospodarczo - garażowych lub garażowych), z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na działkach nr ew. 3370/3 i 3369 w miejscowości Bojanów, Gminy Bojanów"

Obwieszczenie.pdf

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

E-mail Drukuj

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 19 sierpnia 2016 r. nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 rozwój edukacji przedszkolnej, złożona została 1 oferta spełniająca wymogi formalne. W trakcie oceny merytorycznej oferta złożona przez HCP Consulting Hubert Czub uzyskała 172 punkty i tym samym partnerem Gminy Bojanów do przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 RPO WP 2014-2020 zostaje firma HCP Consulting Hubert Czub.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działkach 4402/4 i 4402/2 w miejscowości Stany” na działkach nr ewid.4403/3, 4402/3,

E-mail Drukuj

IMG.II.6730.41.2016

Bojanów 15.09.2016 rok

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów polegające na realizacji i eksploatacji stacji paliw wraz z myjnią realizowanego na działkach ew. nr 3518/2, 3517/1 i 3517/2 w miejscowości Stany, gmina Bojanów

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów polegające na realizacji i eksploatacji stacji paliw wraz z myjnią realizowaną na działkach ew. nr 3518/2, 3517/1 i 3517/2 w miejscowości Stany, gmina Bojanów

Obwieszczenie.pdf

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

E-mail Drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Wyniki konkursu.pdf

Czytaj więcej...

Strona 7 z 32

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor