Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 26 Marzec 2019    |    Imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Obwieszczenia
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E „Przebudowa linii SN15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 337 (razł.723R) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia i stacji trafo Gwoździec” na działkach nr ewid.485/45, położona w obrębie ewid.

E-mail Drukuj

GN.II.6730.68.2018

Bojanów 20.11.2018  rok


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie


    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity                    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 10973) zawiadamiam, że została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Przebudowa linii SN15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 337 (razł.723R) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia i stacji trafo Gwoździec” na działkach
nr ewid.485/45, położona w obrębie ewid. 2-Laski,
nr ewid.2519, 2528, 2513, 2563, 2562, położone w obrębie ewid. 6-Bojanów,
nr ewid.520, 519/1, 542, 545, 548, 560, 563, 568/1, 570/2, 570/1, 574, 543, 575, 576/10, 576/5, 577, 645, 579/1, 579/2, 581, 582, 583, 587/2, 589, 590, 591, 592, 593, 596/1, 596/2, 596/3, 598, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 608/2, 610, 611, 612, 613/1, 613/3, 614, 615, 616, 617/2, 644, 961, 692, 693, 696, 607, 698, położonych w obrębie ewid. 3-Korabina
nr ewid.449, 469, 819, 821, 820, 810, 573, położonych w obrębie ewid.-1 Cisów Las,
nr ewid.107, 105, 834, 815, 814, położonych w obrębie ewid. 4-Gwoździec gmina Bojanów, powiat stalowowolski

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm” na działkach nr ewid.3017, 3018, 3281, 3282, 3029, 3163, 3038, 3039, 3040, 3041, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmina B

E-mail Drukuj

GN.II.6730.69.2018

Bojanów 05.11.2018 rok

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 10973) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm” na działkach nr ewid.3017, 3018, 3281, 3282, 3029, 3163, 3038, 3039, 3040, 3041, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmina Bojanów

Czytaj więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.4768/1, 4734/3, 4678, 4641, położonych w miejscowości Stany przy ul. Z

E-mail Drukuj

Bojanów, 2018.10.18.                   

GN.II.6730.74.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity           (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.4768/1, 4734/3, 4678, 4641, położonych w miejscowości Stany przy ul. Załęże, gmina Bojanów

Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski  w terminie  7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.   

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.950, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100/3, położonych w Bo

E-mail Drukuj

 Bojanów, 2018.10.18.                   

GN.II.6730.73.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity           (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.950, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100/3, położonych w Bojanowie przy ul. Ługowej, gmina Bojanów

Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski  w terminie  7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.                                           

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

E-mail Drukuj

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450) oraz Uchwały Nr XXXIX/261/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

WÓJT GMINY BOJANÓW

Z A P R A S Z A

zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Bojanów do wzięcia udziału w konsultacjach:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021.

2. Konsultacje trwają od 10 do 18 października 2018 r.

3. Opinie i uwagi należy przesłać w terminie do 18 października 2018 r. na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”) lub na adres Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów.

Czytaj więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm” na działkach nr ewid.3017, 3018, 3281, 3282, 3029, 3163, 3038, 3039, 3040, 3041, położonych w miejscowości Stany przy ul. Ko

E-mail Drukuj

Bojanów, 2018.10.08.

GN.II.6730.69.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:

„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm” na działkach nr ewid.3017, 3018, 3281, 3282, 3029, 3163, 3038, 3039, 3040, 3041, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmina Bojanów

Czytaj więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa linii SN15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 337 (razł.723R) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia i stacji trafo Gwoździec” na działka

E-mail Drukuj

Bojanów, 2018.10.02.

GN.II.6730.68.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego:

„Przebudowa linii SN15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 337 (razł.723R) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia i stacji trafo Gwoździec” na działkach
nr ewid.485/45, położona w obrębie ewid. 2-Laski,
nr ewid.2519, 2528, 2513, 2563, 2562, położone w obrębie ewid. 6-Bojanów,
nr ewid.520, 519/1, 542, 545, 548, 560, 563, 568/1, 570/2, 570/1, 574, 543, 575, 576/10, 576/5, 577, 645, 579/1, 579/2, 581, 582, 583, 587/2, 589, 590, 591, 592, 593, 596/1, 596/2, 596/3, 598, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 608/2, 610, 611, 612, 613/1, 613/3, 614, 615, 616, 617/2, 644, 961, 692, 693, 696, 607, 698, położonych w obrębie ewid. 3-Korabina
nr ewid.449, 469, 819, 821, 820, 810, 573, położonych w obrębie ewid.-1 Cisów Las,
nr ewid.107, 105, 834, 815, 814, położonych w obrębie ewid. 4-Gwoździec
gmina Bojanów, powiat stalowowolski

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

E-mail Drukuj

GN.II.6730.57.2018

Bojanów 14.09.2018 rok

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

”Budowa linii kablowej stanowiącej odgałęzienie od linii SN15kV Olendry - Nowa Dęba, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz nawiązania do linii nN w miejscowości Ruda”, na działkach nr ewid.1346/6, 1346/5, 1381/7, 1386/2, 1381/5, położonych w miejscowości Ruda, obręb ewidencyjny 0008 Przyszów, gmina Bojanów

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

E-mail Drukuj

Bojanów, 6 września 2018 r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOJANÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu


Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bojanów ul. Szkolna
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisów Las
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Wyrobisko
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy I
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Nieroda

Czytaj więcej...

Strona 3 z 35

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor