Herb gminy

Herb Gminy

Drukuj

Bojanow_herb

Złota korona otwarta- odwołuje się do wielowiekowej własności królewskiej. Budowniczym królewskiego zamku myśliwskiego był Kazimierz Wielki. W późniejszych wiekach gościli w nim i brali udziałw wielotygodniowych polowaniach kolejni polscy władcy -głównie Jagiellonowie. Ze źródeł historycznych wiadomo, że gościli tu: Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt I Stary i Zygmunt August.

 

Dwie złote skrzyżowane strzały i róg myśliwski złoty-nawiązują do wielowiekowych tradycji myśliwskich tych ziem. Łuk i strzały były podstawową bronią myśliwską używaną w trakcie średniowiecznych polowań. Natomiast róg również należał do podstawowego wyposażenia królewskich łowczych, którzy stale przebywali na Przyszowskim zamku.

 

Uzasadnienie barw- czerwień jest barwą królewską (Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla – jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Czerń jest barwą ziemi.