Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

Drukuj

IMG.I.6840.2.2016

Bojanów dn. 5.05.2016 r.

 Wójt Gminy Bojanów

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przyszów

Sprzedaż.doc