Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany i Przyszów

Drukuj

IMG.I.6840.6.2015                                                            

Bojanów  19.11.2015 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Stany i Przyszów

Sprzedaż.doc