Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 27 Luty 2021    |    Imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Strona główna
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu odnawianych źródeł energii

Wójt Gminy Bojanów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na zakupie i montażu odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych. Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 10.03.2021 r. i trwać będzie do dnia 30.09.2021 r. lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła

Wójt Gminy Bojanów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Bojanów. Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 10.03.2021 r. i trwać będzie do dnia 30.09.2021 r. lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: powiaty: bieszczadzki(30), brzozowski(28), dębicki(26), jarosławski(24), jasielski(28),
kolbuszowski(26), Krosno(26), krośnieński(26), leski(30), leżajski(24), lubaczowski(24),
łańcucki(24), mielecki(24), niżański(24), przemyski(26), Przemyśl(25), przeworski(24),
ropczycko-sędziszowski(24), rzeszowski(24), Rzeszów(24), sanocki(30), stalowowolski(24),
strzyżowski(23), Tarnobrzeg(25), tarnobrzeski(25)
Ważność: od godz. 12:00 dnia 19.02.2021 do godz. 08:00 dnia 20.02.2021
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg:Prognozuje się okresami występowanie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 12:00/19.02 do 08:00/20.02.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi: Brak.

 

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie ogłasza, że z dniem 12.02.2021 po uprawomocnieniu się decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat. Nowe taryfy umieszczone są na stronie BIP Bojanów www.bip.bojanow.pl

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu naboru na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Informujemy, że termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.Informujemy, że termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bojanów

XXV nadwyczajna sesja Rady Gminy Bojanów odbędzie się 
w dniu 12 lutego 2021 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2 ZMIANA
Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: leżajski(14), lubaczowski(14), niżański(15), przeworski(14), stalowowolski(15), Tarnobrzeg (15), tarnobrzeski(15)
Ważność: od godz. 19:25 dnia 07.02.2021 do godz. 18:00 dnia 08.02.2021
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 20 cm do 30 cm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 podkarpackie (7 powiatów) od 19:25/07.02 do 18:00/08.02.2021 przyrost pokrywy 30 cm. Dotyczy powiatów: leżajski, lubaczowski, niżański, przeworski, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu
Uwagi: Obniżenie stopnia ostrzeżenia, przedłużenie okresu ważności ostrzeżenia.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: leżajski(16), lubaczowski(16), niżański(17), stalowowolski(17), Tarnobrzeg(17), tarnobrzeski(17)
Ważność: od godz. 06:00 dnia 08.02.2021 do godz. 20:00 dnia 08.02.2021
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (6 powiatów) od 06:00/08.02 do 20:00/08.02.2021 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: leżajski, lubaczowski, niżański, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi: Brak.

Nabór na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Bojanów - Gminny Komisarz Spisowy w Bojanowie ogłasza otwarty  i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Czytaj więcej...

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2021 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży za 2020 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej w Stanach

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j.Dz. U z 2020 poz. 1463 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej w Stanach na okres 60 dni od dnia 12 stycznia 2021 r. , w siedzibie Urzędzie Gminy Bojanów, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

Czytaj więcej...

Konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku"

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne online dla przedsiębiorców zainteresowanych aktywizacją w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na webinarium – spotkanie informacyjne online „100% NA DOSTĘPNOŚĆ. Fundusze Europejskie na aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja na lata 2014-2020”.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bieszczadzki(161), jasielski(152), Krosno(147), krośnieński(156), leski(161), sanocki(158)
Ważność: od godz. 05:00 dnia 17.12.2020 do godz. 12:00 dnia 17.12.2020
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (6 powiatów) od 05:00/17.12 do 12:00/17.12.2020 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi: Brak.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc prawna

Fundacja „Masz prawo”, realizując zadania pn. „Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Stalowowolskim” i „Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Stalowowolskim” obejmujące bezpłatny dostęp do pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego, prowadzi od stycznia 2021 roku Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zaklikowie, Pysznicy, Radomyślu nad Sanem, Zaleszanach i Bojanowie oraz Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stalowej Woli.Fundacja „Masz prawo”, realizując zadania pn. „Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Stalowowolskim” i „Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Stalowowolskim” obejmujące bezpłatny dostęp do pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego, prowadzi od stycznia 2021 roku Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zaklikowie, Pysznicy, Radomyślu nad Sanem, Zaleszanach i Bojanowie oraz Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stalowej Woli.

Czytaj więcej...

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Bojanów w dniu 31.12.2020 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 31.12.2020 r. (czwartek)
Urząd Gminy Bojanów będzie czynny do godz. 13:30.

„Własna firma w 3 krokach – bezpłatne webinaria dla przedsiębiorczych. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – przygotowanie biznesplanu”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na cykl webinariów „Własna firma w 3 krokach – bezpłatne webinaria dla przedsiębiorczych. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – przygotowanie biznesplanu”.

Czytaj więcej...

PSZOK w Stanach nieczynny

W DNIU 31.12.2020 PSZOK W STANACH BĘDZIE NIECZYNNY

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Bojanów w dniach 23 -24. 12.2020 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

  • 23.12.2020 r. (środa) Urząd Gminy Bojanów będzie czynny do godz. 13:30.
  • 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) został ustalony jako dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Bojanów w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. Wobec powyższego. Urząd Gminy Bojanów tego dnia będzie nieczynny

Strona 1 z 48

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor