Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 22 Luty 2020    |    Imieniny: Romana, Izabela, Damian
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Archiwum Aktualności Slider wiadomości
 
 

Porozumienie z Wodami Polskimi

slider porozumienie5 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów miało miejsce podpisanie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Wajdę – Dyrektora RZGW w Rzeszowie w przedmiocie opracowania „Analizy hydrologiczno-hydraulicznej w zlewni rzeki Łęg wraz z analizą lokalizacyjną zbiorników wielofunkcyjnych”. Celem nadrzędnym podpisanego porozumienia, jest poprawa stopnia bezpieczeństwa na wypadek powodzi i suszy, którą może zapewnić jedynie budowa kolejnych zbiorników retencyjnych z posiadaną rezerwą powodziową. Do porozumienia oprócz gminy Bojanów przystąpiły pozostałe gminy z terenu zlewni rzeki Łęg tj.: Kolbuszowa, Dzikowiec, Majdan Królewski, Grębów i Gorzyce.  Poza zabezpieczeniem przeciwpowodziowym terenów zlewni Łęg oraz zapobieganiem zjawisku suszy przy wykorzystaniu zbiorników wielofunkcyjnych, Analiza hydrologiczno – hydrauliczn ma zawierać:

a) model hydrauliczny stanu istniejącego, zaktualizowany o działania techniczne proponowane przez Wykonawcę opracowania – stanowiące wynik autorskich analiz w zinwentaryzowanych obszarach zagrożeń powodziowych oraz planowanych inwestycji,
b) opracowanie koncepcji lokalizacji i parametrów zbiorników przedstawionych na mapach topograficznych w skali 1:10 000,
c) wstępną analizę hydrauliczną redukcji fali powodziowej Q1% przy uwzględnieniu pracy zespolonej proponowanych zbiorników oraz innych rozwiązań technicznych,
d) wstępną analizę hydrologiczną uwzględniającą zabezpieczenie przepływu nienaruszalnego w rzece Łęg i jej dopływach w okresie występowania przepływów niżówkowych,
e) wstępną analizę jakości wody w rzece Łęg i w jej dopływach pod względem zawartości związków azotu i fosforu.

Przypomnijmy, iż na terenie zlewni rzeki Łęg w 2019r. nastąpiły gwałtowne i intensywne opady deszczu wskutek czego 3 stacje opadowe pracujące na terenie: Majdan Królewski, Wilcza Wola oraz Kolbuszowa zanotowały opady dobowe przekraczające 110 mm. Największe natężenie opadu nastąpiło w zlewni rzeki Przyrwa, która posiada ujście poniżej zbiornika Wilcza Wola i jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Łęg. Spowodowało to brak możliwości przechwycenia, opóźnienia czy spłaszczenia przechodzącej fali wezbraniowej i zalanie terenów zamieszkałych. Równocześnie, w II-gim półroczu 2019 roku, w gminach objętych porozumieniem zaobserwowano brak opadów atmosferycznych przy występowaniu wysokich temperatur, co spowodowało gwałtowny spadek poziomu wód w rzece Łęg i ciekach będących jej dopływami oraz spadek zwierciadła wód podziemnych.

porozumieni1porozumienie2porozumienie3

Z sowieckiej tajgi do polskich lasów

slider tataraW Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie w piątkowy wieczór 7 lutego miała miejsce promocja wspomnień Tadeusza Tatary – książki „Z sowieckiej tajgi do polskich lasów”. Przejmujący pamiętnik sybirskiego zesłańca Tadeusza Tatary wydał jego syn Marian Tatara, sołtys sołectwa Kozły Załęże. Tadeusz Tatara był leśniczym, więźniem tajg syberyjskich, żołnierzem frontowym i myśliwym. Swoje tragiczne losy spisał w pamiętniku, który po opracowaniu przez Pana Tadeusza Zycha, został wydany książką. Jak przyznaje doktor Zych, literatura Polaków zesłanych w latach 1939-1941 przez sowieckich komunistów na „nieludzką ziemię” jest obszerna i różnorodna. Dokumentuje historyczne przeżycia, a relacja została spisana w pamięci w latach siedemdziesiątych w warunkach komunistycznej cenzury. Pamiętnikarz opisuje pobyt na zesłaniu i służbę w armii Berlinga, z którą wrócił do kraju. Syn pamiętnikarza Marian Tatara, który wydał wspomnienia ojca, w trakcie prezentacji książki przywoływał obrazy ze swojej pamięci, jak podczas przyjazdu do domu, często zastawał ojca, już jako emeryta, pochylonego przy biurku nad zeszytem. Nie zdawał sobie wówczas sprawy, jak pisząc, przeżywał te zdarzenia, choć ojciec wiele już opowiadał o zesłaniu i czasach wojennych. Po śmierci ojca w roku 1989 Marian Tatara otrzymał od mamy zapisany ręcznie zeszyt ojca i wtedy po raz pierwszy przeczytał Ojca wspomnienia, świadka i uczestnika strasznej historii jaka dotknęła Polaków.

Podczas prezentacji książki Tadeusza Tatary uczestnicy mieli okazję usłyszeć poruszające fragmenty wspomnień polskiego sybiraka, które odczytały członkinie zespołu śpiewaczego Stanowianki. Oprawa muzyczna w postaci utworów żołnierskich i patriotycznych z udziałem Kapeli Ludowej Łęgowianie oraz młodych solistek – podopiecznych GOK w Bojanowie nadały wyjątkowy charakter temu wydarzeniu. W kontekście wydarzeń z 10 lutego 1940 r., kiedy to władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich przeprowadziły pierwszą (z czterech) masową deportację obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji i zachodniej Syberii i wywiezionych zostało około 140 tys. ludzi, których w nieludzkich warunkach transportowano ich na nieludzką ziemię, piątkowa promocja książki polskiego sybiraka, jaka miała miejsce w Bojanowie nabiera szczególnego, patriotycznego wymiaru.

tatara2tatara3tatara1

Przekazanie samochodu strażackiego

sliderGwozdziecW piątek  31 stycznia  o godzinie 17.00 miała miejsce uroczystość  przekazania nowo zakupionego  samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźdźcu . Dzień bardzo ważny nie tylko dla strażaków ochotników z Gwoźdźca, ale również mieszkańców Gwoźdźca. Wydarzenie miało bardzo uroczystą oprawę z udziałem grup reprezentacyjnych z wszystkich jednostek strażackich działających na terenie gminy Bojanów, przedstawicieli służb mundurowych, władz samorządowych oraz mieszkańców. Na uroczystości nie zabrakło również Pana Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP oraz Bogusława Kidy- Wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, dzięki zaangażowaniu których zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Gwoździec nie byłby możliwy.

PRZYPOMNIJMY
Samochód strażacki, który trafił w grudniu 2019 roku do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźdźcu jest fabrycznie nowym lekkim samochodem ratowniczo-gaśniczym z napędem 4 x 4 marki MERCEDES -BENZ. Wartość samochodu to 390 tys. zł.  Jego zakup stał się możliwy dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatu Stalowowolskiego, Nadleśnictw Rudnik, Nowa Dęba i Rozwadów, 160 tys. pochodziło z budżetu Gminy Bojanów. Pojazd jaki znalazł się na wyposażeniu jednostki z Gwoźdźca jest nowoczesny, terenowy, z napędem na obie osie i blokadą międzymostową. Spełnia też unijne standardy w zakresie ekologii. Może pomieścić jednorazowo 1 tys. litrów wody. Na wyposażeniu jest między innymi maszt oświetleniowy, wyciągarka.

Zwrot podatku akcyzowego

zwrotakcyzy 1200x996Przypominamy, iż producenci rolni, którzy chcą otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku złożyć stosowny wniosek. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Bojanów w pokoju nr 1, do wniosku należy dołączyć:

 

 

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione  w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • informację wydaną przez ARiMR zawierającą średnią roczną liczbę bydła w 2019 roku.
    Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojanów w pokoju nr 1 , telefon (0-15) 870 83 26 wew. 28.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


Wniosek o zwrot podatku  akcyzowego.pdf

Samochód dla OSP dotarł do Gwoźdźca

osp3W dniu wczorajszym fabrycznie nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4 marki MERCEDES -BENZ trafił w ręce strażaków z jednostki OSP Gwoździec. Wartość samochodu to 390 tys. zł.  Jego zakup stał się możliwy dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatu Stalowowolskiego, Nadleśnictw Rudnik, Nowa Dęba i Rozwadów, 160 tys. pochodziło z budżetu Gminy Bojanów. To bardzo ważny moment dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźdźcu. Jest to w historii OSP pierwszy, fabrycznie nowy samochód ratowniczo‑gaśniczy. Pozyskanie samochodu dla straży jest ogromnym wzmocnieniem  potencjału tej jednostki. Bez wątpienia przyczyni się do poprawy warunków pracy naszych strażaków. Pojazd jaki znalazł się na wyposażeniu jednostki z Gwoźdźca jest nowoczesny, terenowy, z napędem na obie osie i blokadą międzymostową. Spełnia też unijne standardy w zakresie ekologii. Może pomieścić jednorazowo 1 tys. litrów wody. Na wyposażeniu jest między innymi maszt oświetleniowy, wciągarka.

osp2

Strona 1 z 22

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor