Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 17 Grudnia 2018    |    Imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Archiwum Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2012 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów
 
 

Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2012 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów

E-mail Drukuj

UCHWAŁA nr XVI/116/12

RADY GMINY BOJANÓW

z dnia 27 lipca 2012

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów

Na podstawie art. 103 ust. 5, art. 104, art. 105, art. 106 ust. 3 i art. 107 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów.

2. Scaleniem i podziałem objęte są następujące nieruchomości - działki gruntu o numerach ewidencyjnych:

1) nr 1482 o powierzchni 0,53 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

2) nr 1483 o powierzchni 0,17 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

3) nr 1491/1 o powierzchni 1,1686 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

4) nr 1491/2 o powierzchni 0,0314 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

5) nr 1514/2 o powierzchni 3,82 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

6) nr 1520 o powierzchni 0,15 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

7) nr 1484/2 o powierzchni 0,56 ha, stanowiąca współwłasność Heleny Baran w 1/4 cz. i Juliana Baran w 1/4 cz. oraz własność Heleny i Juliana Baran w 1/2 cz.,

8) nr 1485 o powierzchni 0,10 ha, stanowiąca własność Marii Sudoł,

9) nr 1486 o powierzchni 0,16 ha, stanowiąca własność Stanisławy i Mieczysława Walec,

10) nr 1517 o powierzchni 0,14 ha, stanowiąca własność Stanisławy i Mieczysława Walec

11) nr 1487 o powierzchni 0,03 ha, stanowiąca własność Teresy i Ireneusza Puk,

12) nr 1488 o powierzchni 0,03 ha, stanowiąca własność Teresy i Ireneusza Puk,

13) nr 1489/2 o powierzchni 0,0264 ha, stanowiąca własność Teresy i Ireneusza Puk,

14) nr 1489/1, o powierzchni 0,20 ha, stanowiąca współwłasność Katarzyny Cichoń w 3/48 cz., Adama Marut w 3/48 cz., Andrzeja Marut w 3/48 cz., Artura Marut w 3/48 cz, Barbary Marut w 3/48 cz, Władysławy Marut w 30/48 cz, Ewy Niemczyk w 3/48 cz,

15) nr 1490 o powierzchni 0,33 ha, będąca w posiadaniu Władysławy Marut

16) nr 1514/1 o powierzchni 0,35 ha, stanowiąca własność Genowefy Jocek,

17) nr 1515 o powierzchni 0,21 ha, stanowiąca własność Marii Wolak,

18) nr 1526 o powierzchni 0,26 ha, stanowiąca własność Marii Wolak,

19) nr 1516 o powierzchni 0,20 ha, stanowiąca współwłasność Aliny Cholewa w 1/3 cz., Teresy Kotwica w 1/3 cz., Bogdana Sulicha w 1/3 cz.,

20) nr 1518 o powierzchni 0,07 ha, stanowiąca współwłasność Aliny Cholewa w 1/3 cz., Teresy Kotwica w 1/3 cz., Bogdana Sulicha w 1/3 cz.,

21) nr 1519 o powierzchni 0,06 ha, stanowiąca własność Stanisława Walec

22) nr 1521 o powierzchni 0,11 ha, stanowiąca własność Wacława Wolak,

23) nr 1522 o powierzchni 0,05 ha, stanowiąca własność Barbary Leblanc,

24) nr 1523 o powierzchni 0,11 ha, stanowiąca własność Barbary Leblanc,

25) nr 1524 o powierzchni 0,34 ha, stanowiąca własność Wiesława Małysa,

26) nr 1525 o powierzchni 0,26 ha, stanowiąca własność Stanisława Kruk.

3. W wyniku scalenia i podziału z działek opisanych w ust. 2 tworzy i przyznaje się poszczególnym uczestnikom scalenia i podziału nieruchomości następujące działki gruntu o numerach ewidencyjnych:

1) 4846/1 o powierzchni 0,1676 ha oraz 4846/2 o powierzchni 0,1115 ha przyznaje się w posiadanie Pani Władysławy Marut,

2) 4846/7 o powierzchni 0,2565 ha przyznaje się na współwłasność Katarzyny Cichoń w 3/48 cz., Adama Marut w 3/48 cz., Andrzeja Marut w 3/48 cz., Artura Marut w 3/48 cz., Barbary Marut w 3/48 cz., Władysławy Marut w 30/48 cz., Ewy Niemczyk w 3/48 cz., co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0916 ha- za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

3) 4846/12 o powierzchni 0,1185 ha, 4846/13 o powierzchni 0,1277 ha oraz 4846/14 o powierzchni 0,1319 ha przyznaje się na własność Marii Wolak,

4) 4846/17 o powierzchni 0,1127 ha przyznaje się na własność Teresie i Ireneuszowi Puk, co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0415 ha - za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

5) 4846/18 o powierzchni 0,1084 ha oraz 4846/19 o powierzchni 0,0816 ha przyznaje się na własność Barbarze Leblanc, co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0581 ha - za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

6) 4846/22 o powierzchni 0,0927 ha przyznaje się na własność Stanisławowi Walec, co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0432 ha za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

7) 4846/23 o powierzchni 0,1233 ha oraz 4846/36 o powierzchni 0,1555 ha przyznaje się na własność Wiesławowi Małysa,

8) 4846/27 o powierzchni 0,2308 ha oraz 4846/30 o powierzchni 0,2308 ha przyznaje się na współwłasność Heleny Baran w 1/4 cz. i Juliana Baran w 1/4 cz. oraz własność Heleny i Juliana Baran w 1/2 cz.,

9) 4846/32 o powierzchni 0,1065 ha przyznaje się na własność Marii Sudoł, co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0241 ha - za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

10) 4846/33 o powierzchni 0,1488 ha oraz 4846/42 o powierzchni 0,0997 ha przyznaje się na własność Stanisławy i Mieczysława Walec

11) 4846/34 o powierzchni 0,1235 ha , 4846/43 o powierzchni 0,1001 ha, 4846/44 o powierzchni 0,1001 ha, przyznaje się na współwłasność Aliny Cholewa w 1/3 cz., Teresy Kotwica w 1/3 cz., Bogdana Sulicha w 1/3 cz., co daje powierzchnię większą od należnej o 0,1011 ha - za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

12) 4846/35 o powierzchni 0,0902 ha przyznaje się na własność Wacławowi Wolak,

13) 4846/37 o powierzchni 0,1067 ha oraz 4846/38 o powierzchni 0,1067 ha przyznaje się na własność Stanisławowi Kruk,

14) 4846/59 o powierzchni 0,1444 ha oraz 4846/60 o powierzchni 0,1433 ha przyznaje się na własność Genowefie Jocek,

15)

 4846/4 o powierzchni 0,1102 ha

 4846/5 o powierzchni 0,1899 ha

 4846/9 o powierzchni 0,1390 ha

 4846/10 o powierzchni 0,1164 ha

 4846/11 o powierzchni 0,1174 ha

 4846/15 o powierzchni 0,1020 ha

 4846/16 o powierzchni 0,1125 ha

 4846/20 o powierzchni 0,1053 ha

 4846/21 o powierzchni 0,1106 ha

 4846/24 o powierzchni 0,1205 ha

 4846/25 o powierzchni 0,1214 ha

 4846/26 o powierzchni 0,1199 ha

 4846/31 o powierzchni 0,0363 ha

 4846/39 o powierzchni 0,1418 ha

 4846/41 o powierzchni 0,0994 ha

 4846/45 o powierzchni 0,0956 ha

 4846/46 o powierzchni 0,0933 ha

 4846/47 o powierzchni 0,1140 ha

 4846/48 o powierzchni 0,1165 ha

 4846/49 o powierzchni 0,1123 ha

 4846/50 o powierzchni 0,1356 ha

 4846/51 o powierzchni 0,1428 ha

 4846/52 o powierzchni 0,1354 ha

 4846/53 o powierzchni 0,1374 ha

 4846/54 o powierzchni 0,1429 ha

 4846/55 o powierzchni 0,1323 ha

 4846/56 o powierzchni 0,1418 ha

 4846/57 o powierzchni 0,1353 ha

 4846/58 o powierzchni 0,1303 ha

 4846/61 o powierzchni 0,1754 ha

 4846/62 o powierzchni 0,1230 ha

 4846/63 o powierzchni 0,1324 ha

 4846/64 o powierzchni 0,1349 ha

 4846/65 o powierzchni 0,1347 ha

 4846/66 o powierzchni 0,1344 ha

 4846/67 o powierzchni 0,1327 ha przyznaje się na własność Gminie Bojanów,

16)

 działki

o 4846/3 o powierzchni 0,7581 ha

o 4846/8 o powierzchni 0,0563 ha

o 4846/28 o powierzchni 0,3977 ha

o 4846/29 o powierzchni 0,2323 ha

z przeznaczeniem na gminne drogi publiczne;

 działki:

o 4846/6 o powierzchni 0,0636 ha

o 4846/40 o powierzchni 0,0945 ha

stanowią rezerwę terenu pod poszerzenie drogi powiatowej

- przechodzą na własność Gminy Bojanów.

§ 2

1. Mapa z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości, sporządzona przez geodetę Zbigniewa Pająka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rejestr nieruchomości, z wykazaniem jej stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości przyznanych uczestnikom postępowania w zamian za nieruchomości będące ich własnością, sporządzony przez geodetę Zbigniewa Pająka stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego scaleniem i podziałem stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Opracowane geodezyjne granice gruntów objętych scaleniem i podziałem stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Na obszarze objętym scaleniem i podziałem na działkach nr 4846/3, nr 4846/8, nr 4846/28, nr 4846/29, Gmina wybuduje ze środków własnych odcinek sieci wodociągowej umożliwiający podłączenie każdej działki do gminnej sieci wodociągowej - w terminie do końca 2014 roku oraz drogę utwardzoną - w terminie do końca 2021 roku.

§ 4

1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 8 % wzrostu wartości nieruchomości objętych scaleniem i podziałem.

2. Opłaty adiacenckie należy wnieść w terminie:

• I rata odpowiadająca 50 % opłaty adiacenckiej płatna - po wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego podłączenie każdej działki do gminnej sieci wodociągowej - w terminie do 31.12.2014 roku

• II rata odpowiadająca 50 % opłaty adiacenckiej płatna - po wybudowaniu dróg - w terminie do 31.12.2021 roku

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bojanów .

3. Opłaty adiacenckie zostaną ustalone przez Wójta Gminy Bojanów w drodze decyzji.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

2. O podjęciu uchwały Wójt powiadomi przez rozplakatowanie informacji na terenie miejscowości Przyszów, na stronach internetowych urzędu gminy oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

3. Uchwała podlega doręczeniu uczestnikom postępowania.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor