Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 20 Marzec 2019    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Archiwum Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2012 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów
 
 

Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2012 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów

E-mail Drukuj

UCHWAŁA nr XVI/116/12

RADY GMINY BOJANÓW

z dnia 27 lipca 2012

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów

Na podstawie art. 103 ust. 5, art. 104, art. 105, art. 106 ust. 3 i art. 107 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów.

2. Scaleniem i podziałem objęte są następujące nieruchomości - działki gruntu o numerach ewidencyjnych:

1) nr 1482 o powierzchni 0,53 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

2) nr 1483 o powierzchni 0,17 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

3) nr 1491/1 o powierzchni 1,1686 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

4) nr 1491/2 o powierzchni 0,0314 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

5) nr 1514/2 o powierzchni 3,82 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

6) nr 1520 o powierzchni 0,15 ha, stanowiąca własność Gminy Bojanów,

7) nr 1484/2 o powierzchni 0,56 ha, stanowiąca współwłasność Heleny Baran w 1/4 cz. i Juliana Baran w 1/4 cz. oraz własność Heleny i Juliana Baran w 1/2 cz.,

8) nr 1485 o powierzchni 0,10 ha, stanowiąca własność Marii Sudoł,

9) nr 1486 o powierzchni 0,16 ha, stanowiąca własność Stanisławy i Mieczysława Walec,

10) nr 1517 o powierzchni 0,14 ha, stanowiąca własność Stanisławy i Mieczysława Walec

11) nr 1487 o powierzchni 0,03 ha, stanowiąca własność Teresy i Ireneusza Puk,

12) nr 1488 o powierzchni 0,03 ha, stanowiąca własność Teresy i Ireneusza Puk,

13) nr 1489/2 o powierzchni 0,0264 ha, stanowiąca własność Teresy i Ireneusza Puk,

14) nr 1489/1, o powierzchni 0,20 ha, stanowiąca współwłasność Katarzyny Cichoń w 3/48 cz., Adama Marut w 3/48 cz., Andrzeja Marut w 3/48 cz., Artura Marut w 3/48 cz, Barbary Marut w 3/48 cz, Władysławy Marut w 30/48 cz, Ewy Niemczyk w 3/48 cz,

15) nr 1490 o powierzchni 0,33 ha, będąca w posiadaniu Władysławy Marut

16) nr 1514/1 o powierzchni 0,35 ha, stanowiąca własność Genowefy Jocek,

17) nr 1515 o powierzchni 0,21 ha, stanowiąca własność Marii Wolak,

18) nr 1526 o powierzchni 0,26 ha, stanowiąca własność Marii Wolak,

19) nr 1516 o powierzchni 0,20 ha, stanowiąca współwłasność Aliny Cholewa w 1/3 cz., Teresy Kotwica w 1/3 cz., Bogdana Sulicha w 1/3 cz.,

20) nr 1518 o powierzchni 0,07 ha, stanowiąca współwłasność Aliny Cholewa w 1/3 cz., Teresy Kotwica w 1/3 cz., Bogdana Sulicha w 1/3 cz.,

21) nr 1519 o powierzchni 0,06 ha, stanowiąca własność Stanisława Walec

22) nr 1521 o powierzchni 0,11 ha, stanowiąca własność Wacława Wolak,

23) nr 1522 o powierzchni 0,05 ha, stanowiąca własność Barbary Leblanc,

24) nr 1523 o powierzchni 0,11 ha, stanowiąca własność Barbary Leblanc,

25) nr 1524 o powierzchni 0,34 ha, stanowiąca własność Wiesława Małysa,

26) nr 1525 o powierzchni 0,26 ha, stanowiąca własność Stanisława Kruk.

3. W wyniku scalenia i podziału z działek opisanych w ust. 2 tworzy i przyznaje się poszczególnym uczestnikom scalenia i podziału nieruchomości następujące działki gruntu o numerach ewidencyjnych:

1) 4846/1 o powierzchni 0,1676 ha oraz 4846/2 o powierzchni 0,1115 ha przyznaje się w posiadanie Pani Władysławy Marut,

2) 4846/7 o powierzchni 0,2565 ha przyznaje się na współwłasność Katarzyny Cichoń w 3/48 cz., Adama Marut w 3/48 cz., Andrzeja Marut w 3/48 cz., Artura Marut w 3/48 cz., Barbary Marut w 3/48 cz., Władysławy Marut w 30/48 cz., Ewy Niemczyk w 3/48 cz., co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0916 ha- za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

3) 4846/12 o powierzchni 0,1185 ha, 4846/13 o powierzchni 0,1277 ha oraz 4846/14 o powierzchni 0,1319 ha przyznaje się na własność Marii Wolak,

4) 4846/17 o powierzchni 0,1127 ha przyznaje się na własność Teresie i Ireneuszowi Puk, co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0415 ha - za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

5) 4846/18 o powierzchni 0,1084 ha oraz 4846/19 o powierzchni 0,0816 ha przyznaje się na własność Barbarze Leblanc, co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0581 ha - za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

6) 4846/22 o powierzchni 0,0927 ha przyznaje się na własność Stanisławowi Walec, co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0432 ha za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

7) 4846/23 o powierzchni 0,1233 ha oraz 4846/36 o powierzchni 0,1555 ha przyznaje się na własność Wiesławowi Małysa,

8) 4846/27 o powierzchni 0,2308 ha oraz 4846/30 o powierzchni 0,2308 ha przyznaje się na współwłasność Heleny Baran w 1/4 cz. i Juliana Baran w 1/4 cz. oraz własność Heleny i Juliana Baran w 1/2 cz.,

9) 4846/32 o powierzchni 0,1065 ha przyznaje się na własność Marii Sudoł, co daje powierzchnię większą od należnej o 0,0241 ha - za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

10) 4846/33 o powierzchni 0,1488 ha oraz 4846/42 o powierzchni 0,0997 ha przyznaje się na własność Stanisławy i Mieczysława Walec

11) 4846/34 o powierzchni 0,1235 ha , 4846/43 o powierzchni 0,1001 ha, 4846/44 o powierzchni 0,1001 ha, przyznaje się na współwłasność Aliny Cholewa w 1/3 cz., Teresy Kotwica w 1/3 cz., Bogdana Sulicha w 1/3 cz., co daje powierzchnię większą od należnej o 0,1011 ha - za dopłatą na rzecz Gminy Bojanów

12) 4846/35 o powierzchni 0,0902 ha przyznaje się na własność Wacławowi Wolak,

13) 4846/37 o powierzchni 0,1067 ha oraz 4846/38 o powierzchni 0,1067 ha przyznaje się na własność Stanisławowi Kruk,

14) 4846/59 o powierzchni 0,1444 ha oraz 4846/60 o powierzchni 0,1433 ha przyznaje się na własność Genowefie Jocek,

15)

 4846/4 o powierzchni 0,1102 ha

 4846/5 o powierzchni 0,1899 ha

 4846/9 o powierzchni 0,1390 ha

 4846/10 o powierzchni 0,1164 ha

 4846/11 o powierzchni 0,1174 ha

 4846/15 o powierzchni 0,1020 ha

 4846/16 o powierzchni 0,1125 ha

 4846/20 o powierzchni 0,1053 ha

 4846/21 o powierzchni 0,1106 ha

 4846/24 o powierzchni 0,1205 ha

 4846/25 o powierzchni 0,1214 ha

 4846/26 o powierzchni 0,1199 ha

 4846/31 o powierzchni 0,0363 ha

 4846/39 o powierzchni 0,1418 ha

 4846/41 o powierzchni 0,0994 ha

 4846/45 o powierzchni 0,0956 ha

 4846/46 o powierzchni 0,0933 ha

 4846/47 o powierzchni 0,1140 ha

 4846/48 o powierzchni 0,1165 ha

 4846/49 o powierzchni 0,1123 ha

 4846/50 o powierzchni 0,1356 ha

 4846/51 o powierzchni 0,1428 ha

 4846/52 o powierzchni 0,1354 ha

 4846/53 o powierzchni 0,1374 ha

 4846/54 o powierzchni 0,1429 ha

 4846/55 o powierzchni 0,1323 ha

 4846/56 o powierzchni 0,1418 ha

 4846/57 o powierzchni 0,1353 ha

 4846/58 o powierzchni 0,1303 ha

 4846/61 o powierzchni 0,1754 ha

 4846/62 o powierzchni 0,1230 ha

 4846/63 o powierzchni 0,1324 ha

 4846/64 o powierzchni 0,1349 ha

 4846/65 o powierzchni 0,1347 ha

 4846/66 o powierzchni 0,1344 ha

 4846/67 o powierzchni 0,1327 ha przyznaje się na własność Gminie Bojanów,

16)

 działki

o 4846/3 o powierzchni 0,7581 ha

o 4846/8 o powierzchni 0,0563 ha

o 4846/28 o powierzchni 0,3977 ha

o 4846/29 o powierzchni 0,2323 ha

z przeznaczeniem na gminne drogi publiczne;

 działki:

o 4846/6 o powierzchni 0,0636 ha

o 4846/40 o powierzchni 0,0945 ha

stanowią rezerwę terenu pod poszerzenie drogi powiatowej

- przechodzą na własność Gminy Bojanów.

§ 2

1. Mapa z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości, sporządzona przez geodetę Zbigniewa Pająka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rejestr nieruchomości, z wykazaniem jej stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości przyznanych uczestnikom postępowania w zamian za nieruchomości będące ich własnością, sporządzony przez geodetę Zbigniewa Pająka stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego scaleniem i podziałem stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Opracowane geodezyjne granice gruntów objętych scaleniem i podziałem stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Na obszarze objętym scaleniem i podziałem na działkach nr 4846/3, nr 4846/8, nr 4846/28, nr 4846/29, Gmina wybuduje ze środków własnych odcinek sieci wodociągowej umożliwiający podłączenie każdej działki do gminnej sieci wodociągowej - w terminie do końca 2014 roku oraz drogę utwardzoną - w terminie do końca 2021 roku.

§ 4

1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 8 % wzrostu wartości nieruchomości objętych scaleniem i podziałem.

2. Opłaty adiacenckie należy wnieść w terminie:

• I rata odpowiadająca 50 % opłaty adiacenckiej płatna - po wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego podłączenie każdej działki do gminnej sieci wodociągowej - w terminie do 31.12.2014 roku

• II rata odpowiadająca 50 % opłaty adiacenckiej płatna - po wybudowaniu dróg - w terminie do 31.12.2021 roku

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bojanów .

3. Opłaty adiacenckie zostaną ustalone przez Wójta Gminy Bojanów w drodze decyzji.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

2. O podjęciu uchwały Wójt powiadomi przez rozplakatowanie informacji na terenie miejscowości Przyszów, na stronach internetowych urzędu gminy oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

3. Uchwała podlega doręczeniu uczestnikom postępowania.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor