Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 6 Sierpnia 2020    |    Imieniny: Sława, Jakub, Stefan
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Informacja na temat zagrożenia ASF
 
 
 
 
 
 
Aktualności

Informacja na temat zagrożenia ASF

Zwalczanie następuje z urzędu prowadzone jest przez Inspekcję Weterynaryjną z udziałem lekarzy weterynarii wolnej praktyki, samorządem terytorialnym  i powiatowym, policją, państwową ora ochotniczą strażą pożarną.  Nieocenioną rolę odgrywają myśliwi dokonując odstrzałów sanitarnych dzików będących rezerwuarem wirusa,  a zarazem wektorem szerzenia się choroby.

Administracyjna metoda zwalczania choroby  niesie za sobą obowiązek wypłacania odszkodowania rolnikom, którzy  dopełnili wszystkich obowiązków, a mimo to choroba przedostała się do gospodarstwa.  Są to obowiązki w zakresie bioasekuracji oraz przemieszczania, rejestracji, uboju świń na użytek własny, terminowego powiadamia PLW  i ARiMR  o zdarzeniach w gospodarstwie, a także prowadzenia obowiązującej dokumentacji.

W przypadku utrzymywania  świń bez rejestracji,  a także z rażącym łamaniem obowiązujących przepisów w zakresie bioasekuracji  w utrzymania świń, odszkodowanie za zabite zwierzęta nie przysługuje.   Aktualnie Powiat Stalowa Wola Decyzjami Wykonawczymi Komisji Europejskiej  został włączony do stref w związku z występowaniem i zagrożeniem ASF.

Gminy:  Bojanów, Pysznica, Stalowa Wola i Zaleszany  są włączone do tzw. strefy żółtej – obszar ochronny.
Gminy: Zaklików i Radomyśl nad Sanem są włączone do tzw. strefy czerwonej - obszar objęty ograniczeniami .
Gmina Bojanów jako ostatnia w powiecie Stalowa Wola dołączyła do gmin objętych restrykcjami w dniu 03.09.2019r. Pozostałe gminy doświadczają rygorów obowiązywania stref od 10.11.2018r.

Wszyscy rolnicy powiatu Stalowa Wola utrzymujący zarejestrowane świnie zostali poinformowani listownie(każdy indywidualnie) niezwłocznie po wejściu w życie Decyzji Komisji ustanawiających „strefy”,  o obowiązujących zasadach. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu oraz wszystkie Zarządy Kół Łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Powiatu Stalowa Wola również  zostały o tym poinformowane. Ościenne powiaty: tarnobrzeski  i niżański, a także sandomierski  i janowski objęte są rygorami strefy żółtej. Podobnie leżajski i część jarosławskiego. Powiat lubaczowski i przeworski - strefy czerwone i żółte.                                                                                                                                                          

Najbliższy przypadek u dzika:

60 km od  granic Gminy Bojanów do m. Różaniec,  powiat Biłgoraj 30 km od  granic Gminy Radomyśl nad Sanem do m. Basonia, powiat Opole Lubelskie  Najbliższe ognisko  u świni: 48 km od granic Gminy Zaklików do m. Sułów, powiat Zamość  Obszar ochronny (strefa żółta) Teren, na którym jeszcze nie odnotowano przypadku choroby u dzika ani u świni. Jest to obszar pomiędzy strefą objętą ograniczeniami (czerwoną ),  a strefą WAMTA (strefa, gdzie nie występuje choroba, a prowadzony jest intensywny odstrzał dzików). Celem zahamowania szerzenia się  choroby na mocy przepisów UE oraz krajowych wprowadza się rygory dla rolników, myśliwych, leśników. Rygory dotyczą : utrzymania świń, polowań, postępowania ze znalezionymi martwymi dzikami, czasu  jaki musi upłynąć po odbytym polowaniu, pracy w lesie, czy grzybobraniu  do podjęciem prac w chlewni oraz wielu innych aspektów.

Obowiązki Rolnika

 • każde gospodarstwo utrzymujące świnie musi być bezwzględnie zarejestrowane w ARiMR,
 • rozpoczęcie chowu (hodowli) zgłaszamy do Powiatowego Lekarza Weterynarii,    
 • świnie utrzymywane w gospodarstwie muszą być oznakowane i zarejestrowane w ARiMR,
 • każde zdarzenie w gospodarstwie zgłaszane do ARiMR,
  * kupno, ubój, sprzedaż, padnięcie - w ciągu 2 dni,
  * urodzenie – w ciągu 30 dni,
 • zamiar uboju  do PLWet – na 2 dni przed, 
 • każdy upadek – do PLWet - bezpośrednio po, 
 • każde przemieszczenie i ubój na użytek własny poprzedza wizyta lekarza weterynarii,
  *dla zwierząt przemieszczanych wydawane są świadectwa zdrowia,
 • zwierzęta ubijane poddawane  są badaniu przed i poubojowemu,
 • przemieszczeniu lub ubojowi na użytek własny podlegają zwierzęta tylko takie, które przebywały w gospodarstwie 30 dni.!!!

Rolnik utrzymuje świnie z zachowaniem zasad biasekuracji  zapobiegających wniknięciu wirusa do gospodarstwa (rolnicy wiedzą jakie to zasady z otrzymanych indywidualnie listów).

Rolnik, który jest myśliwym, leśnikiem, pracuje w lesie w jakimkolwiek charakterze nie ma prawa wstępu do chlewni przez 72 godziny od ostatniego powrotu z lasu (polowania).

Obowiązki myśliwych. Zakaz dokarmiania dzików z wyjątkiem miejsc zwanych „nęciskami”. Odstrzał dzików: planowy i sanitarny .  Wszystkie dziki po odstrzale zbierane są do chłodni i badane w kierunku ASF. Odpady przekazywane do utylizacji. Na terenie powiatu Stalowa Wola Inspekcja Weterynaryjna  wydzierżawiła kołom łowieckim 6 chłodni do przetrzymywania dzików.

Myśliwi zobowiązani są do przestrzegania nakazów:

 • polowanie z zasadami bioasekuracji  ze szczególnym uwzględnieniem  patroszenia, transportu i przetrzymywaniem tusz i patrochów w chłodni.
 • patroszenie może być w łowisku, ale nie pozostawiamy patrochów tylko zabieramy je do chłodni.
 • zwolnione po zbadaniu w kierunku ASF tusze przeznaczamy na użytek własny lub do punktu skupu z przeznaczeniem na obrót krajowy.
 • patrochy przekazujemy do utylizacji.

Obowiązki pracowników lasów państwowych.

 • zgłaszanie znalezienia padłych dzików, pomoc przy zagospodarowaniu padliny.
 • każdy dzik znaleziony musi być zbadany  w kierunku  ASF.

Zbieranie padłych dzików

 • niezależnie  od przyczyny  śmierci wszystkie dziki muszą być zbadane i zagospodarowane!!!!!
 • o znalezieniu zwłok dzika informujemy jedną z instytucji : Policję, Urząd Gminy, Leśnictwo, Powiatowy Inspektorat  Weterynarii.
 • zwłoki po pobraniu prób do badań  przez lekarza  weterynarii, są  przekazywane do utylizacji.
 • w zależności od miejsca znalezienia koszty utylizacji pokrywa zarządca terenu  (jeśli w wyniku badań okaże się, że dzik był chory na ASF, wszystkimi kosztami jest obciążana Inspekcja Weterynaryjna).
 • utylizacja dzików martwych, znalezionych  w czasie zorganizowanej akcji  poszukiwania przez Inspekcje Weterynaryjną wraz  z PZŁ  i Lasami Państwowymi  pokrywa w 100 % Inspekcja Weterynaryjna.
 • utylizację martwych dzików znalezionych w czasie aktywnych  poszukiwań  organizowanych przez zarządców obwodów łowieckich  IW dofinansowuje w części
 • Dziki zabite w wypadkach komunikacyjnych sprzątane są i utylizowane na koszt zarządcy drogi.

Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona)

Obowiązki Rolnika
Obowiązuje wszystko to co w obszarze ochronnym (strefa żółta) oraz dodatkowo:

 • zakaz skarmiania „surowego” zboża pozyskanego w strefie czerwonej przez 30 dni od zbioru.
 • zakaz stosowania słomy jako ściółki dla świń pozyskanej w strefie czerwonej przez 90 dni     od zbioru.
 • przemieszczanie świń ze strefy czerwonej i do strefy czerwonej tylko po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • sprzedaż do rzeźni poprzedza pobieranie próbek krwi, badanie w kierunku ASF, a następnie badanie przed wysyłką świń w gospodarstwie z wystawieniem świadectwa zdrowia (na koszt Skarbu Państwa).
 • przyjęcie do rzeźni poprzedza zgoda właściwego dla rzeźni Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Obowiązki myśliwych.

Obowiązuje wszystko to, co w obszarze ochronnym (strefa żółta) oraz dodatkowo:

 • zakaz patroszenia dzików w łowisku - patroszenie odbywa się w miejscu wyznaczonym  w pobliżu chłodni.

Obowiązki pracowników lasów państwowych.
Obowiązuje wszystko to, co w obszarze ochronnym (strefa żółta).

Zbieranie padłych dzików.

Obowiązuje wszystko to, co w obszarze ochronnym (strefa żółta)

Wszystkie powyżej wymienione rygory mają na celu zahamowanie szerzenia się choroby i ograniczenie potężnych strat gospodarczych dotyczących bezpośrednio hodowców świń, ale też innych podmiotów gospodarczych powiązanych z hodowlą, przetwórstwem i handlem, zarówno krajowym, jak też międzynarodowym. W monitorowanie i zapobieganie szerzeniu się ASF w Polsce zaangażowane są służby państwowe oraz duże środki finansowe. Wystąpienie choroby generuje potężne straty dla Skarbu Państwa.

Stalowa Wola 26.09.2019 r.

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor