Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 27 Czerwca 2019    |    Imieniny: Cyryl, Maryla, Władysław
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Aktualności III sesja Rady Gminy Bojanów
 
 

III sesja Rady Gminy Bojanów

III sesja Rady Gminy Bojanów odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku

 o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 listopada 2018 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia na 2019 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola na realizacje zadania publicznego
5. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok:

a) wystąpienie Wójta Gminy,
b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019,
c) przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej poszczególnych Komisji Rady Gminy,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej gminy Bojanów na rok 2019,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019,
f) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019.
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2019 rok,
c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
d) ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bojanów,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Bojanów oraz nadania statutów nowo utworzonym sołectwom,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Stany oraz nadania statutów nowo utworzonym sołectwom,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutów sołectw,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu sołectw,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectw,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectw,
k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bojanów ul. Szkolna,
l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisów Las,
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Wyrobisko,
n) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy I,
o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Nieroda,
p) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje zadania pod nazwą „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów
q) zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na rok 2018,
r) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,
s) wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Finansów i Rozwoju,
c) Komisji Spraw Społecznych,
d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor