Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 19 Czerwca 2018    |    Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Aktualności Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie zniesienia nazw miejscowości, ustalenia nazwy miejscowości oraz zmiany rodzaju miejscowości.
 
 

Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie zniesienia nazw miejscowości, ustalenia nazwy miejscowości oraz zmiany rodzaju miejscowości.

Zarządzenie nr 75/2016
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie zniesienia nazw miejscowości, ustalenia nazwy miejscowości oraz zmiany rodzaju miejscowości.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały nr III/18/06 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami sołectw: Przyszów, Ruda, Burdze i Kołodzieje w przedmiocie :

1. Zniesienia miejscowości :
- Brzózki – część wsi Przyszów,
- Kąty – część wsi Przyszów,
- Kliny- przysiółek wsi Przyszów,
- Łapówka– część wsi Przyszów,
- Staw– część wsi Przyszów,
- Szlacheckie– część wsi Przyszów,
- Zakącie– część wsi Przyszów,
- Zapuście –przysiółek wsi Przyszów,
  których obszar wejdzie w skład dotychczasowej miejscowości podstawowej- wsi Przyszów.

2. Ustalenia nazwy miejscowości stanowiącej wieś o nazwie  „Ruda”  oraz zniesienia  miejscowości:
- Ruda – przysiółek wsi Przyszów,
- Nieroda - przysiółek wsi Przyszów.

3. Ustalenia miejscowości stanowiącej wieś o nazwie  „Kołodzieje” oraz zniesienia miejscowości:
- Kołodzieje – przysiółek wsi Przyszów,
- Występ – przysiółek wsi Przyszów.

4. Zmiany rodzaju miejscowości „Burdze” z przysiółka na wieś.

§ 2.

1.    W celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zagadnień określonych w § 1 pkt 1 zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Przyszów w dn. 3 grudnia 2016 r. o  godz. 18.00  w Domu Kultury w Przyszowie;
2.    W celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zagadnień określonych w § 1 pkt 2 zwołuję zebranie wiejskie Sołectwo Ruda w dn. 3 grudnia 2016 r. godz. 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Rudzie;
3.    W celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zagadnień określonych w § 1 pkt 3 zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Kołodzieje w dn. 11 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Maziarni;
4.    W celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zagadnień określonych w § 1 pkt 4 zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Burdze w dn. w dn. 11 grudnia 2016 r. w g 14.00 w remizie strażackiej w Burdzach.

§ 3.

1.    W celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zagadnienia określonego w § 1 pkt 1 zadane pytanie będzie miało formę : „Czy jesteś za zniesieniem miejscowości:
- Brzózki – część wsi Przyszów,
- Kąty – część wsi Przyszów,
- Kliny- przysiółek wsi Przyszów,
- Łapówka– część wsi Przyszów,
- Staw– część wsi Przyszów,
- Szlacheckie– część wsi Przyszów,
- Zakącie– część wsi Przyszów,
- Zapuście –przysiółek wsi Przyszów,
których obszar wejdzie w skład dotychczasowej miejscowości podstawowej- wsi Przyszów.”
Odpowiedź w głosowaniu jawnym będzie mogła mieć brzmienie: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

2.    W celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zagadnienia określonego w § 1 pkt 2 zadane pytanie będzie miało formę : „Czy jesteś za ustaleniem miejscowości stanowiącej wieś o nazwie  „Ruda” poprzez  zniesienie miejscowości
- Ruda– przysiółek wsi Przyszów
- Nieroda – przysiółek wsi Przyszów”.
Odpowiedź w głosowaniu jawnym będzie mogła mieć brzmienie: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

3.    W celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zagadnienia określonego w § 1 pkt 3 zadane pytanie będzie miało formę : „Czy jesteś za ustaleniem miejscowości stanowiącej wieś o nazwie  „Kołodzieje” poprzez zniesienie miejscowości
- Kołodzieje – przysiółek wsi Przyszów
- Występ – przysiółek wsi Przyszów”.
Odpowiedź w głosowaniu jawnym będzie mogła mieć brzmienie: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

4.    W celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zagadnienia określonego w § 1 pkt 4 zadane pytanie będzie miało formę: „Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości „Burdze” z przysiółka na wieś”.
Odpowiedź w głosowaniu jawnym będzie mogła mieć brzmienie: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

§ 4.

Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy poszczególnych sołectw posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Mienia Gminy.

§ 6.

Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół dokumentujący ich przebieg, który zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu.   

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Bojanów zawiadamia mieszkańców sołectwa Ruda, że w dniu  3 grudnia 2016 r. (sobota) o godzinie 16.00 w Świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie z następującą tematyką obrad:
1.    Omówienie możliwości dofinansowania montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych;
2.    Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia nazw miejscowości i ustalenia nazwy miejscowości.

Jeżeli w wyznaczonym terminie zebranie wiejskie nie uzyska obecności wymaganej liczby mieszkańców, kolejne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 16.15.

Wójt Gminy Bojanów

Zawiadomienie

Wójt Gminy Bojanów zawiadamia mieszkańców sołectwa Przyszów, że w dniu  3 grudnia 2016 r. (sobota) o godzinie 18.00 w Domu Kultury odbędzie się zebranie wiejskie z następującą tematyką obrad:
1.    Omówienie możliwości dofinansowania montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych;
2.     Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia nazw miejscowości i ustalenia nazwy miejscowości.

Jeżeli w wyznaczonym terminie zebranie wiejskie nie uzyska obecności wymaganej liczby mieszkańców, kolejne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18.15.

Wójt Gminy Bojanów

 

Zawiadomienie

Wójt Gminy Bojanów zawiadamia mieszkańców sołectwa Burdze, że w dniu 11 grudnia 2016 r. (niedziela)  o godz. 14.00 w remizie strażackiej w Burdzach odbędzie się zebranie wiejskie z następującą tematyką obrad:
1.    Konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś.

Jeżeli w wyznaczonym terminie zebranie wiejskie nie uzyska obecności wymaganej liczby mieszkańców, kolejne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 14.15.

Wójt Gminy Bojanów

Zawiadomienie


Wójt Gminy Bojanów zawiadamia mieszkańców sołectwa Kołodzieje, że w dniu 11 grudnia 2016 r. (niedziela)  o godz. 16.00 w Domu Kultury w Maziarni  odbędzie się zebranie wiejskie z następującą tematyką obrad:
1.    Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia nazwy oraz zniesienia miejscowości.

Jeżeli w wyznaczonym terminie zebranie wiejskie nie uzyska obecności wymaganej liczby mieszkańców, kolejne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 16.15.

Wójt Gminy Bojanów

 

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor