Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 18 Luty 2018    |    Imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Aktualności Slider wiadomości
 
 

Ferie w GOK w Bojanowie 29.01.-09.02.2018 R.

PLAKAT 2018W programie: zajęcia muzyczne, śpiew, zajęcia plastyczno -manualne, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne, zabawy animacyjne, zabawy w plenerze, konkurencje i zawodu sportowe, słodki poczęstunek (drożdzówka i herbata), bal karnawałowy z atrakcjami, wycieczka.

Spektakl taneczny „Narodziny Dobra”

trzej krolowieGminny Ośrodek Kultury w Bojanowie zaprasza na spektakl taneczny „Narodziny Dobra” w wykonaniu Zespołu „Taneczna Eksplozja” z Przyszowa w dniu 7 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 w GOK w Bojanowie.

Działki na sprzedaż

Ruda

Wójt Gminy Bojanów ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Przyszów (ul. Spokojna), Ruda i Gwoździec, stanowiących własność Gminy Bojanów który odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r.  o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9. Wadium w odpowiedniej kwocie z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do 6 lutego 2018 r. na konto Urzędu Gminy Bojanów Nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu o godz. 9.45. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów, w pok. nr 8, tel. 15 8708326. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów, na stronie www.bojanow.pl w zakładce „Mienie Gminne” oraz na stronie bip.bojanow.pl w zakładce „Nieruchomości”

Przyszów copy

Przyszów

Gwoździec copy

Gwoździec

Mikołajkowe spotkania w przedszkolach

slajderRównież i w tym roku Św. Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Tradycją stało się, że w okolicach 6 grudnia  przedszkola i szkoły na terenie gminy Bojanów  odwiedza sam Święty Mikołaj! Jego wizyty z niecierpliwością oczekiwali nie tylko najmłodsi uczniowie, ale także Ci troszkę starsi, a nawet najstarsi. W tym dniu każdy został obdarowany upominkiem. Wizyta Mikołaja, jak co roku sprawia, że jest to dzień wyjątkowy, pełen radości, życzliwości i uśmiechu. A uśmiech, szczególnie dzieci wart jest więcej niż wszystkie pieniądze świata…

DSC 0557

DSC 0568

DSC 0582

DSC 0658

066

Nowe miejscowości od 1 stycznia 2018 r.

bojanow mapa

W związku z podpisaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 14. grudnia 2017 r. Rozporządzenia w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych,z dniem 1 stycznia 2018 r. DOTYCHCZASOWE NAZWY SOŁECTW:

Przyszów, Ruda, Burdze, Kołodzieje

 

STANĄ SIĘ NAZWAMI NOWYCH WSI oraz uporządkowana zostanie numeracja miejscowości.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwych adresów podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Do mieszkańców nowopowstałych wsi przesłane zostaną zawiadomienia o ustaleniu adresu.

Przesyłki winny być adresowane zgodnie z poniższymi wzorami :

Imię Nazwisko

ul. Sosnowa 777

37-433 Przyszów

 

Imię Nazwisko

ul. Kard. Adama Sapiehy 333

37-433 Ruda

 

Imię Nazwisko

ul. Wspólna 555
37-433 Burdze

 

Imię Nazwisko

Kołodzieje 88

37-433 Kołodzieje


Imię Nazwisko

Występ 99

37-433 Kołodzieje


Równocześnie zawiadamiam, że :

  • zmiana nazwy wsi nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (m.in. dowody osobiste zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);
  • przemeldowania w powyższej sprawie dokonywane z urzędu;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG;
  • o zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawcy energii elektrycznej i gazu, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawcy Internetu, telewizji kablowej itp.;
  • właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę miejscowości.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu;

  • nie ulega zmianie nazwa obrębu ewidencyjnego, co oznacza, że każda nieruchomość geodezyjnie pozostaje przyporządkowana obrębowi ewidencyjnemu 0008 Przyszów.

Strona 1 z 10

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor