Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 19 Czerwca 2018    |    Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Strona główna
 
 
 • Thumb

  Uroczyste podsumowanie konkursów

  W niedzielne popołudnie w Domu Parafialnym św. Józefa w Stanach miało miejsce uroczyste podsumowanie przeprowadzonych w ramach obchodów 200-lecia Parafii Stany w tym: Konkursu wiedzy his...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Turniej Św. Jana Gwalberta

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju Św. Jana Gwalberta z okazji 200 lecia parafii Stany w dniu 17 czerwca 2018 r. Uroczyste rozpoczęcie o 13:00 na stadionie Sportowym w Bojanowie i Orliku przy...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Działki na sprzedaż

  Na podstawie art. 38, 39 i 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów ...
  Czytaj więcej

 • Thumb

  Finał konkursu "200 lat Parafii Stany"

  W tym roku przypada 200. rocznica powstania Rzymskokatolickiej Parafii Stany p.w. św. Jana Gwalberta i św. Tekli. Z tej okazji 24 kwietnia, w bibliotece w Bojanowie, odbyła się V edycja Gminnego Konku...
  Czytaj więcej

 
 
 
 

Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

W dniu 16 stycznia 2014 roku w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2014" został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy . Szczegółowe informacje w załączniku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Bojanów, dn. 20.01.2014 r.

Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bojanów informuje, że z dniem 1 lutego 2014 r. ulegają zmianie   (obniżeniu) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jak również właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy ( instytucje, firmy) zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników zajęć prowadzonych w ramach Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu oraz Zarząd Koła PZW
 nr 12 w Nowej Dębie informują o rozpoczęciu naboru kandydatów na uczestników zajęć prowadzonych w ramach utworzonego przy Kole PZW nr 12 w Nowej Dębie Ośrodka Edukacji Wędkarskiej.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie ubiegania się o zwrot części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2014 roku

 1. N  F  O  R  M  A  C  J  A

w sprawie ubiegania się o zwrot części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2014 roku.


Każdy producent rolny,  może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2014 roku. Łączna kwota limitu zwrotu podatku na cały 2014 rok wynosi 86 litrów za 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego wynosi 0,95 zł.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.11 ust.2 i 3oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010,Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Bojanów Nr XVI/132/12 z dnia 15listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015.

WÓJT GMINY BOJANÓW
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA
WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny "Cztery Pory Roku"

Mirosław Pluta Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na I edycję konkursu fotograficznego pt. „CZTERY PORY ROKU” Rozpoczęcie styczeń 2014  - zakończenie 31 styczeń 2015 r. Celem konkursu jest rozpowszechnianie i popularyzacja fotografii, przedstawienie piękna przyrody, wybranego dowolnie miejsca w swojej okolicy przez cztery sezony, poczynając od zimy poprzez wiosnę, lato i jesień.

Czytaj więcej...

Konkurs „Lokalne inicjatywy. Edycja 2 – Przestrzeń działania” - JUŻ JEST

Czy w ubiegłym roku  podjąłeś jakieś działania dla dobra wspólnego - może wyremontowałeś, doposażyłeś jakąś świetlicę, zbudowałeś plac zabaw, zorganizowałeś imprezę środowiskową- przestrzeń Twoich działań jest nieograniczona ważne tylko by:

Czytaj więcej...

Konkursy grantowe

1.       Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2014
 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, skierowany do organizacji pozarządowych. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Celem konkursu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie poprzez rozwój umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Czytaj więcej...

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w roku 2014

Bojanów, dnia 21.01.2014 r.

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r.  Dz.U. Nr 223 poz. 1655 ze .zm. zwaną dalej ustawą ) ustawy nie stosuje się

1. W celu udzielenia zamówienia pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w roku 2014 przeprowadzono rozeznanie  cenowe [zgodnie z art. zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy nie stosuje się ].

2. W dniu 09.01.2014 r. na stronie Urzędu Gminy zostało umieszczone zapytanie ofertowe.

Czytaj więcej...

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego pn. Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bojanów w roku 2014

         Bojanów, dnia 21.01.2014 r.

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r.  Dz.U. Nr 223 poz. 1655 ze .zm. zwaną dalej ustawą ) ustawy nie stosuje się

1. W celu udzielenia zamówienia pn. Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bojanów w roku 2014 przeprowadzono rozeznanie  cenowe [zgodnie z art. zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy nie stosuje się].

2. W dniu 09.01.2014 r. na stronie Urzędu Gminy zostało umieszczone zapytanie ofertowe.

Czytaj więcej...

Oferta pracy w agencji ochrony

Oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie wszystkich powiatów województwa podkarpackiego oraz powiatu sandomierskiego - województwo świętokrzyskie.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie

Stopień zagrożenia: 2

Zjawisko: marznące opady deszczu, gołoledź

Ważność: od godz. 7.00 dnia 20.01.2014 roku do godz. 24.00 dnia 21.01.2014 roku.

Obszar: powiat stalowowolski

Przebieg: na terenie powiatu przewiduje się wystąpienie opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź oraz oblodzenie linii energoelektrycznych oraz naziemnych telefonicznych. Zjawisko będzie potęgowane silnym wiatrem o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h.

Zapytanie ofertowe

Bojanów, 09.01.2014 r.


ZAMAWIAJACY:
Gmina Bojanów
reprezentowana przez Wójta Gminy
z siedzibą ul. Parkowa 5,
37-433 Bojanów


Gmina Bojanów realizując zamówienie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2014 roku.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Bojanów, 09.01.2014 r.


ZAMAWIAJACY:

Gmina Bojanów
reprezentowana przez Wójta Gminy
z siedzibą ul. Parkowa 5,
37-433 Bojanów


Gmina Bojanów realizując zamówienie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Bojanowie w 2014 roku.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków 14 Luty - 24 Marca 2014 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

informuje

o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,  operacji określonych w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Bojanów

XXIV sesja Rady Gminy Bojanów odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Bojanów.

 Porządek obrad sesji:
1.  Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.  Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 listopada 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2014 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.

Czytaj więcej...

Strona 28 z 35

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor